6 Comments

 

Over de auteur

Benedict Bailleul  -  Nog niet zo lang geleden was ik zelf leidinggevende en gaf leiding aan teams van 1, 4, 30 tot zelfs 200 medewerkers. En ik liep er tegenaan dat het lang niet altijd zo gesmeerd liep als dat ik dacht en wilde.

Ik heb geleerd dat leidinggeven heel veel voldoening kan geven. En ook echt tof kan zijn!

En dat wil ik nu graag aan jou overbrengen. Zodat je niet langer verzuipt in je werk, maar met vertrouwen de leiding neemt.

 • Hallo Bene, nadat ik een burn out heb gekregen, ben ik eens nagegaan welke waarden bij mij worden geraakt, als ik een een conflict beland (zie de emotionele fase, waarbij vooral het hart wordt gebruikt, zoals je schrijft). Die zijn voor mij helder geworden. Sommige waarden, in mijn leven ontwikkeld, zijn nu niet meer effectief. Die heb ik kunnen loslaten. Hierdoor kan ik tegenwoordig effectiever in een conflict staan en met meer zelfvertrouwen. Ik laat het conflict mij niet meer overspoelen.

  • Dag Jennifer, schitterend wat je deelt.
   Waarden bevinden constant ons denken en ons doen.
   Ze geven richting aan het leven.
   Mooi dat je je niet meer laat overspoelen door een conflict.
   Klopt het dat je eigenlijk een andere betekenis geeft aan de situatie?

 • Ha Bene, mooie blog over conflicten! Inderdaad zie ik conflicten vooral als een mogelijkheid tot groei.
  Conflicten zie ik vooral als het keerpunt in het verhaal. Geen verhaal zonder conflict. Het conflict creëert de setting waarin de protagonist, de hoofdpersoon (jij dus), de kans krijgt om het roer radicaal om te gooien. Er botsen niet twee waarheden, maar twee streefdoelen met ieder hun eigen paradigma. Dat kan je horizon verbreden (je wijkt dus af van die ene, afgebakende ‘stip op de horizon’) en zelfs zorgen dat je een andere weg inslaat.
  Vaak is er een echte crisis nodig om de urgentie van het conflict te tonen – en kijk eens waar we nu op getrakteerd worden! Een heuse crisis! Als dat niet tot brede horizonnen en nieuwe mogelijkheden leidt! In mij blog Het geheim van een goed verhaal over Aristoteles beschrijf ik alle vijf stappen.

 • Heb je het dan over conflicten in de betekenis van botsende meningsverschillen? Waarbij er om één of meerdere onderliggende redenen, context of gebeurtenissen in het verleden aan het meningsverschil een emotionele lading toegevoegd wordt die alle redelijke communicatie danig vertroebelt. Zodat objectief en genuanceerd bespreken van belangrijke (strategische) keuzes onmogelijk wordt.
  Of heb je het over sluimerende conflicten tussen mensen onderling waardoor de werksfeer danig vertroebeld wordt en ze stapsgewijs mekaar niet meer kunnen uitstaan, mekaar gaan haten, gaan negeren, tegenwerken, bekladden of roddelen, openlijk beschuldigen, enz tot en met vernietigen, en in ultieme fase zelfs samen ten onder gaan.
  Zie de conflictenladder van F. Glasl.
  Dit zijn twee duidelijk te onderscheiden vormen van verstoorders van samenwerking die los staan van elkaar en die een heel verschillende aanpak vergen. Nochtans dragen ze dezelfde vlag ‘conflict’ wat heel verwarrend kan zijn.

  • Dankjewel Jean voor jouw verdere verduidelijking.
   In mijn artikel gebruik ik als definitie van een conflict: ‘een botsing tussen waarheden 
die niet passen in één verhaal’.
   Dank om te verwijzen naar de conflictenladder van Glasl die gaat uiteraard nog meer in detail.
   Ik heb me hier beperkt tot de 3 grote fases.
   Waarschijnlijk kan jij nog verder aanvullen waar nodig om het te vervolledigen?

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >