2 Comments

 

Installeren van feedbackcultuur, al dan niet door tools te gebruiken, vergroot impact

In mijn boek “Leidinggeven met IMPACT” benadruk ik hoe belangrijk het voor een leidinggevende is om op de juiste manier feedback te geven.
Want correcte feedback met respect voor de medewerkers kan in hen een vuur doen ontbranden waar de hele organisatie baat bij heeft, terwijl verkeerde feedback als een boomerang in het gezicht van de leidinggevende en van de organisatie kan terugkeren.
Ook medewerkers die elkaar op een correcte manier feedback geven, ontpoppen zich tot leiders met impact.
En in tijden waarin zowat alle sectoren bekijken of robots en algoritmes het niet mogelijk maken om efficiënter te werken, is het niet verwonderlijk dat ook gekeken wordt naar mogelijke technologische hulpmiddelen om de feedbackcultuur te verbeteren.
Zo testte ABN Amro in Nederland verschillende tools om medewerkers feedback te laten geven.
De conclusie van die tests verwondert me niet: een tool is niet per se noodzakelijk voor een betere feedbackcultuur, maar verlaagt wel de drempel.

Installeren van feedbackcultuur, al dan niet door tools te gebruiken, vergroot impact

De Nederlandse bank voerde volgens een artikel op ehrm.nl een test uit met drie methodes.
Daarvoor werd de afdeling in drieën gedeeld: een groep gebruikte de tool Impraise, een andere de tool Tandem en de derde groep gebruikte geen tool.
De bank wilde immers niet alleen testen welke tool het beste zou werken, maar ook het nut van een tool onderzoeken.
Er werd ook veel aandacht besteed aan het uitleggen van de noodzaak van het geven van feedback.
Iedereen kreeg een training waarin werd uitgelegd hoe je terugkoppeling geeft.
Daarnaast werd tijdens verschillende momenten stilgestaan bij het project, er was een kick-off en een afsluiting.
Tweewekelijks was er ook een evaluatie.
Ook werd vooraf en achteraf de mening van de deelnemende werknemers gevraagd.
Wat unaniem naar voren kwam, was dat het geven van feedback de samenwerking verbetert.
Werknemers merkten dat als ze vaker feedback gaven, dat er ook meer feedback terugkwam.
Dat deed het vertrouwen in elkaar toenemen en zorgde voor een betere communicatie tussen de medewerkers.
De test leerde dat het gebruik van een tool de feedbackcultuur niet noodzakelijk verbetert, maar wel de drempel naar onderlinge feedback kan verlagen.

Installeren van feedbackcultuur, al dan niet door tools te gebruiken, vergroot impact

De belangrijkste les die uit de test is te onthouden is volgens mij evenwel dat leidinggevenden die erin slagen om ook zonder tools regelmatig feedback te geven en om aan een cultuur te werken waarin medewerkers elkaar feedback kunnen geven, heel veel kunnen bereiken.
Vergelijk het met voetbalploegen die niet draaien: hoe vaak hoor je daar niet dat het feit dat spelers elkaar niet coachen mee verantwoordelijk zijn voor de slechte resultaten ?
Nog een belangrijke conclusie van de test was dat de medewerkers in het begin de neiging hadden om vooral heel positieve feedback te geven – wat ook erg belangrijk is – maar dat er na verloop ook op een respectvolle manier constructieve en dus waardevolle feedback kwam.

Wilt u meer weten over hoe een feedbackcultuur, gebaseerd op open dialoog, de leidinggevende kan helpen om meer impact te krijgen, lees dan mijn boek “Leidinggeven met IMPACT”.

Wat levert een feedbackcultuur jou en jouw organisatie op?
Je ontvangt als bedanking de eerste 3 hoofdstukken van mijn boek “Leidinggeven met IMPACT.
Leidinggeven met IMPACT (Bene Bailleul)

Op jouw geluk en succes, Benedict.

Over de auteur

Benedict Bailleul  -  Nog niet zo lang geleden was ik zelf leidinggevende en gaf leiding aan teams van 1, 4, 30 tot zelfs 200 medewerkers. En ik liep er tegenaan dat het lang niet altijd zo gesmeerd liep als dat ik dacht en wilde.

Ik heb geleerd dat leidinggeven heel veel voldoening kan geven. En ook echt tof kan zijn!

En dat wil ik nu graag aan jou overbrengen. Zodat je niet langer verzuipt in je werk, maar met vertrouwen de leiding neemt.

 • Greetje Vansteenbeeck says:

  Feedback is echt een cadeautje! Start met elkaar te waarderen, dat is eenvoudig en schept vertrouwen. Waag dan de stap naar het open, transparant en eerlijk geven van rechtstreekse feedback. Het is de weg van het verbindend communiceren en het zorgt voor echt samen-werken.

  • Super bedankt Greetje voor jouw waardevolle reactie.
   En wat doen we als we een geschenk ontvangen: …
   Op jouw succes. 😉

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >